Hot og Not

Vi opfordrer alle til at slå gode historier op i vores Facebookgruppe, og vi har bevidst valgt at holde et skarpt fokus på de gode historier, fordi vi ikke vil udvande den oprindelige ide med Lolland-Falster Lovestorm. Vi beder om at du følger disse anbefalinger. Se også henvisninger til andre grupper på Facebook nedenfor. Der er mange andre steder, hvor du kan dele dine opslag.

Hot Not
Personlige historier, hvor du fortæller din egen oplevelse. Fortæl hvad der på Lolland-Falster gør dig glad, stolt, taknemmelig eller rørt. Links til kommercielle foretagender
Detaljerede efteromtaler af begivenheder. Foromtaler af eller links til begivenheder.
Vi henviser i stedet til Event-gruppen.
Opslag, hvor man siger tak eller roser andres foretagender og initativer Opslag af egne foretagender og initiativer.
Personlige tekster med rod i personlige oplevelser. Fotos alene. Fotos med sparsom tekst er o.k., men overvej også at bruge Instagram, som er et perfekt medie til blot at vise fotos.
Opslag med #lollandfalsterlovestorm Opslag uden #lollandfalsterlovestorm
Originale og kreative opslag Efterlysninger. Salg. Reklame. Konkurrencer. Indsamlinger. Jobopslag.
Opslag med generel information om lokale turistseværdigheder. Reklameopslag med priser og åbningstider.
Store mediers positive omtale af personer, virksomheder, produkter og initiativer på Lolland-Falster
Foromtaler af og (efterfølgende) links til tv- og radioudsendelser om steder, virksomheder eller personer på Lolland-Falster
Dubletter (dvs. opslag af det samme link flere gange)

Henvisninger til andre grupper

Nye projekter på Lolland-Falster
Innovation og samskabelse
Lovestorm Community
Generel debat om landdistriktspolitik og -udvikling Landdistriktspolitisk Netværk
Debat om branding og udvikling af Lolland-Falster Branding Lolland-Falster (LinkedIn)
Efterlysninger, fremlysningerne, jobopslag, events Bygrupperne, fx Nakskov, Maribo, Fejø eller Lolland-Falster
Åbne netværk på Lolland-Falster For mænd
Malofa
For kvinder
QLF-netværket